Piaskowanie
Sodowanie
Krasnystaw

Podstawową metodą oczyszczania i przygotowania powierzchni jest obróbka strumieniowo-ścierna. Zgodnie z definicją zawartą w PN-EN ISO 8504-2:2000 obróbka strumieniowo-ścierna jest to ’’uderzanie strumieniem ścierniwa, charakteryzującego się wysoką energią kinetyczną w powierzchnię, która ma być przygotowana.”

Metody obróbki strumieniowo ściernej:

Obróbka strumieniowo-ścierna pneumatyczna

W obróbce strumieniowo-ściernej pneumatycznej strumień powietrza jest zasilany ścierniwem, a następnie mieszanina powietrza ze ścierniwem jest kierowana z dyszy z dużą prędkością na oczyszczaną powierzchnię. Ścierniwo może być wtryskiwane do strumienia powietrza ze zbiornika ciśnieniowego, lub może być wprowadzane do strumienia powietrza poprzez zasysanie ze zbiornika bezciśnieniowego.

Obróbka strumieniowo-ścierna podciśnieniowa

Metoda jest podobna do obróbki strumieniowo-ściernej pneumatycznej, z tym, że dysza natryskowa wyrzucająca ścierniwo umieszczona jest w głowicy ssącej przylegającej do oczyszczanej powierzchni i zbierającej ścierniwo i zanieczyszczenia.

Obróbka strumieniowo-ścierna pneumatyczna na mokro (hydrościerna)

Podobna jest do obróbki strumieniowo-ściernej pneumatycznej lecz z dodaniem cieczy (zwykle wody). Metoda ta stosowana jest najczęściej w celu uniknięcia pylenia, oraz gdy wymagane jest usunięcie związków rozpuszczalnych w dodanym płynie.

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne można pogrupować na podstawie stopnia czyszczenia:

STOPNIE CZYSZCZENIA CHARAKTERYSTYKA
Sa 1 Zgrubna obróbka strumieniowo – ścierna. Na oglądanej bez powiększenia
powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu ani słabo przylegającej zgorzeliny
walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń.
Sa 2 Gruntowna obróbka strumieniowo – ścierna
Sa1+ wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia silnie przylegają.
Sa 2,5 Bardziej gruntowna obróbka strumieniowo – ścierna. Na oglądanej bez
powiększenia powierzchni nie może być oleju,  smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej,
rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń w postaci plamek w kształcie
kropek lub pasków.
Sa 3 Obróbka strumieniowo – ścierna do stali wzrokowo czystej.
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu,
zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń.
Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę.